"I didn’t say “I love you” to hear it back. I said it to make sure you knew."

(via brawn)

(Source: blk-yeezus, via feat)

svveden:

*blogs the pain away*

(via acomas)